Written by 10:54 am Sigurtà

Ikomplu jiġu indirizzati l-inġustizzji tal-imgħoddi

Allokat fond ta’ €11 għall-2022 biex ikomplu jiġu indirizzati l-inġustizzji fl-imgħoddi. Se jiġu ffinanzjati għotjiet li qed jingħataw taħt tliet skemi differenti.


Għall-eks ħaddiema tax-xatt, tal-korpi, studenti ħaddiema u apprentisti li wara l-1979 daħlu mal-gvern, għall-eks ħaddiema tal-Gas Board u għall-apprentisti tal-Malta Electricity Board li kienu ngħaqdu mal-Korporazzjoni Enemalta meta twaqqfet fl-1977.


Il-werrieta ta’ persuni eligibbli taħt it-tliet skemi jibbenefikaw ukoll mill-għotjiet.

(Visited 89 times, 1 visits today)
Close
Skip to content