L-Iżvilupp Ekonomiku

Il-Miżuri KollhaL-Iżvilupp Ekonomiku

Estensjoni tal-MDB SME Tailored Facility sabiex tinkludi proġetti ħodor u sostenibbli

Ser tiġi estiża l-eliġibbiltà tal-SME Tailored Facility maħruġa mill-Bank Malti għall-Iżvilupp sabiex din tibda tinkludi wkoll self...

Aqra Iżjed

Il-Miżuri KollhaL-Iżvilupp EkonomikuXogħol

Investiment f’niċeċ ġodda

Ser jitħejja taħriġ għal studenti terzjarji għal ċertifikazzjonijiet rikonoxxuti mill-industrija f’teknoloġija emerġenti;...

Aqra Iżjed

Il-Miżuri KollhaL-Iżvilupp Ekonomiku

Konċessjoni għat-trasferiment ta’ negozji tal-familja

Estiża l-konċessjoni fuq it-tnaqqis fit-taxxa tal-boll minn 5% għal 1.5% meta negozji tal-familja jiġu trasferiti intervivos lill-ulied...

Aqra Iżjed

Il-Miżuri KollhaL-Iżvilupp EkonomikuXogħol

Fond ta’ Taħriġ

Ser ikun imniedi fond ta’ taħriġ biex l-industrija stess tkun tista’ tħarreġ lill-ħaddiema bi programmi magħmula minnha. Il-Gvern...

Aqra Iżjed

Il-Miżuri KollhaL-Iżvilupp EkonomikuXogħol

Rekwiżiti minimi skont il-liġi għal kuntratt tax-xogħol

Biex jiġu protteti ħaddiema vulnerabbli, ser tiġi imnedija portal onlajn fejn fihom ser ikun hemm templates ta’ kuntratti tax-xogħol....

Aqra Iżjed

Il-Miżuri KollhaL-Iżvilupp EkonomikuXogħol

Il-Paga Minima

Ħidma bejn il-Gvern, l-MCESD u stakeholders ewlenin biex tinstab pożizzjoni komuni dwar iż-żieda fil-paga minima li tkun ta’ ġid...

Aqra Iżjed

Il-Miżuri KollhaL-Iżvilupp EkonomikuXogħol

Ħaddiema mal-kuntratturi li jipprovdu xogħol lis-settur pubbliku

Ħaddiema li huma impjegati mal-kuntratturi li jipprovdu xogħol lis-settur pubbliku ser jibdew jirċievu ħlas doppju għas-sigħat ta’...

Aqra Iżjed

Il-Miżuri KollhaL-Iżvilupp Ekonomiku

Żieda fit-Tax Refund

It-Tax Refund se jiżdied għal bejn €60 u €140, bl-ogħla rifużjoni tingħata lil dawk bl-aktar dħul baxx.Minn din il-miżura ser...

Aqra Iżjed

Il-Miżuri KollhaL-Iżvilupp EkonomikuXogħol

Żieda fl-Iskema tal-In-Work Benefit

Estiż l-In-Work Benefit li minnu jibbenefikaw ġenituri li jaħdmu u li għandhom tfal taħt it-23 sena. Ser jiżdiedu r-rati kollha...

Aqra Iżjed

Il-Miżuri KollhaL-Iżvilupp EkonomikuXogħol

In-Work Benefit għal ħaddiema b’ħinijiet atipiċi

Mis-sena d-dieħla, ħaddiema li għandhom paga bażika li ma teċċedix l-€20,000, li jaħdmu ħinijiet atipiċi jiġifieri,...

Aqra Iżjed
Close
Skip to content