Il-Miżuri Kollha

EdukazzjoniIl-Miżuri Kollha

Investiment biex aktar skejjel ikollhom Autism Units u f’magni Braille

Iktar investiment biex jissaħħaħ it-tagħlim multisensorjali u l-għarfien għat-tagħlim tal-lingwa tas-sinjali, anke fost l-istess...

Aqra Iżjed

EdukazzjoniIl-Miżuri Kollha

Iktar eżamijiet tas-SEC isiru fl-istess skejjel fejn kienu jattendu l-istudenti

B’investiment ta’ €1 miljun, iktar eżamijiet tas-SEC se jsiru fl-istess skejjel fejn jattendu l-istudenti....

Aqra Iżjed

EdukazzjoniIl-Miżuri Kollha

Programmi għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

Il-programm magħruf aħjar bħala l-‘Go to Market’ jilħaq il-qofol ta’ livell ta’ teknoloġija avvanzata biex din tiġi...

Aqra Iżjed

EdukazzjoniIl-Miżuri Kollha

Modernizzar u estensjonijiet ta’ Skejjel

Se jsir investiment f’immodernizzar u estensjonijiet ta’ skejjel eżistenti. Se jsir investiment ukoll f’dak li għadu x’jaqsam...

Aqra Iżjed

EdukazzjoniIl-Miżuri Kollha

Investiment għall-opportunità ta’ Apprentistat

Se jsir investiment għall-opportunità ta’ apprentistat biex jiżdied in-numru ta’ studenti li jsibu placements ta’ apprentistat...

Aqra Iżjed

EdukazzjoniIl-Miżuri Kollha

Tagħlim tax-Xjenza, Teknoloġija, Inġinerija u Matematika (STEM)

Ser jibda programm ta’ modernizzar u investiment ta’ apparat modern ġo 180 laboratorji tax-xjenza li jinsabu fl-iskejjel tagħna. Ser...

Aqra Iżjed

Il-Miżuri Kollha

Jissaħħaħ l-istatus tal-professjoni tal-edukaturi

Ser tidħol fis-seħħ il-liġi l-ġdida li tirregola u tkompli ssaħħaħ l-istatus tal-professjoni tal-edukaturi. Ser jissoktaw...

Aqra Iżjed

EdukazzjoniIl-Miżuri Kollha

Stipendju lill-istudenti anke jekk jaħdmu sa massimu ta’ 25 siegħa fil-ġimgħa

Kull student li hu eliġibbli għall-istipendju ser ikun qed jibqa’ jingħatalu anki jekk l-istudent jaħdem sa massimu ta’ 25 siegħa...

Aqra Iżjed

EdukazzjoniIl-Miżuri Kollha

Żieda fl-stipendji

L-istipendji tal-istudenti kollha ser jiżdiedu b’10%....

Aqra Iżjed

Il-Miżuri KollhaL-Iżvilupp Ekonomiku

Estensjoni tal-MDB SME Tailored Facility sabiex tinkludi proġetti ħodor u sostenibbli

Ser tiġi estiża l-eliġibbiltà tal-SME Tailored Facility maħruġa mill-Bank Malti għall-Iżvilupp sabiex din tibda tinkludi wkoll self...

Aqra Iżjed
Close
Skip to content