Diżabilità

Diżabilità

Tkomplija tal-proġett INK

Ser tkompli wkoll il-ħidma li nbdiet permezz tal-proġett INK, li kien parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew sabiex ikompli...

Aqra Iżjed

Diżabilità

Xiri ta’ vettura ‘drive from wheelchair’ inkluż taħriġ speċjalizzat lil numru ta’ għalliema tas-sewqan

Ser tinxtara vettura “drive from wheelchair” sabiex persuni b’diżabilità jkollhom aċċess għal tagħlim tas-sewqan u għalhekk...

Aqra Iżjed

Diżabilità

Estensjoni tas-servizzi ta’ psikologi għall-persuni b’diżabilità u l-familjari tagħhom

Ser tibda l-estensjoni tas-servizzi ta’ psikologi għall-persuni b’diżabilità u l-familjari tagħhom biex tkompli tiġi ffaċilitata...

Aqra Iżjed

Diżabilità

Servizz ta’ Community Hub għall-persuni b’diżabilità

Ser jiġi introdott ukoll servizz ta’ Community Hub fin-naħa tat-Tramuntana ta’ Malta fejn persuni b’diżabilità jistgħu jirċievu...

Aqra Iżjed

Diżabilità

Investiment biex tfal b’diżabilità jibqgħu jiġu assistiti wara l-edukazzjoni post sekondarja

Issir ħidma biex fuq medda ta’ snin is-servizzi li bħalissa qed jingħataw lil dawn l-istudenti sakemm ikunu jattendu l-edukazzjoni...

Aqra Iżjed

Diżabilità

Skema għall-perusni b’diżabilità li jeħtieġu Occupational Therapy

Ser jibbenefikaw ’il fuq minn 1,300 tifel u tifla b’diżabilità minn età tat-twelid sa 5 snin li jeħtieġu s-servizz kliniku ta’...

Aqra Iżjed

Diżabilità

Titjib fl-iskema dwar eżenzjonijiet/traħħis relatati ma’ vetturi għal persuni b’diżabilità

Proposti emendi għal żewġ kategoriji tal-iskema tal-eżenzjonijiet jew traħħis relatati ma’ vetturi għal persuni b’diżabilità....

Aqra Iżjed

Diżabilità

Persuni intitolati għal Pensjoni għal Korriment fuq ix-Xogħol

Minn Jannar 2022 ser jitneħħew ir-restrizzjonijiet legali għal persuni li jġarrbu diżabilità kawża ta’ korriment fuq il-post...

Aqra Iżjed

Diżabilità

Tneħħija tat-test tal-mezzi tad-dħul fl-assistenza għal diżabilità severa

F’dawn l-aħħar snin, fil-qasam tad-diżabilità, ġew introdotti u ssaħħu benefiċċji ġodda b’titjib fil-kundizzjonijiet tagħhom...

Aqra Iżjed

Diżabilità

Żieda fl-Għotja għal Carer ta’ persuna b’diżabilità severa

L-Għotja għal Carer ta’ persuna b’diżabilità severa, li ġiet introdotta fil-Baġit 2021, se tiżdied bi €300, minn €200 għal...

Aqra Iżjed
Close
Skip to content